Business Box – Fogalomtár

/ április 25, 2019/ Készülékbiztosítás, Tanácsadás, Vásárlói gondoskodás

Amikor megfogalmazódik Önben a vásárlói gondoskodás ötlete, és úgy dönt, hogy készülékbiztosítást köt a frissen vásárolt, vagy a már tulajdonában lévő elektronikai eszközre, szüksége lehet egy olyan adatbázisra, ahol minden, a tájékozódáshoz és a szerződéskötéshez szükséges információt megtalál. A Business Box Fogalomtár létrehozása olvasóink, jelenlegi és leendő ügyfeleink érdekeit szolgálja. Az első három pontban a Business Box által nyújtott szolgáltatásokhoz, szolgáltatáscsomagokhoz kötődő, kiemelt fogalmakat mutatjuk be, a bejegyzés végén pedig maga a Fogalomtár található.

A Business Box fogalomtár segítségével az érdeklődők és az ügyfeleink egyaránt megtalálják azokat az információkat, melyekre a készülékbiztosítás megkötése előtt szükségük lehet.

I. Business Box szolgáltatásokhoz kötődő, kiemelt fogalmak

Vásárlói gondoskodás

Egy fogalom, ami megtestesíti azt a szolgáltatást ami a Business Box, mint szolgáltató szavatol a vásárlók számára. Ez fejezi ki a legjobban azt, amiért maga a szolgáltatás létrejött.

A vásárlói gondoskodás háromféle, különálló szolgáltatást fog össze:

Javítási asszisztencia

Ez a szolgáltatás minden csomag alapja, ami magába foglalja a termék működési hibájának esetén a termék szállítását, javítását, szükség esetén cseréjét.

 • Javítási Asszisztencia Szolgáltatás: a Szolgáltató kizárólag természetbeni teljesítésből álló segítségnyújtási (asszisztencia) szolgáltatása, melynek keretében a Szolgáltató a Termékben fellépő Működési Hiba esetén megszervezi a Termék szállítását, javítását és szükség esetén cseréjét.

Kiterjesztett garancia

A partner biztosító által nyújtott szolgáltatás, ami rendeltetésszerű használat mellett, felmerülő hiba esetén vállalja a javítási költségeket, illetve ha nem gazdaságos a javítás, akkor az eredeti termékhez hasonló tulajdonságú készülék csereköltségét. Ilyen esetben a termék javítása, szállítása, cseréje továbbra is a Business Box feladata (az asszisztencia szolgáltatás keretein belül).

 • A Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás fogalma: a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján, és a Termékben Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hiba esetén vállalja a Termék javítási költségeit, ha pedig a Termék javítása nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, a Termék ugyanolyan márkájú és típusú, vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése ugyancsak a Szolgáltató feladata.

Mi számít rendeltetésszerű használatnak?

A vásárló úgy használja a terméket, ami megfelel a gyártó által a használati utasításban megadott feltételeknek.

 • Rendeltetésszerű Használat fogalma: e kifejezés alatt a Termék gyártója által kiadott használati utasításban előírt használatot és üzemeltetést kell érteni.

Baleseti garancia

A partner biztosító által nyújtott szolgáltatás, ami baleseti meghibásodás esetén vállalja a javítási költségeket, illetve ha nem gazdaságos a javítás, akkor az eredeti termékhez hasonló tulajdonságú készülék csereköltségét. Ilyen esetben a termék javítása, szállítása, cseréje továbbra is a Business Box feladata (az asszisztencia szolgáltatás keretein belül).  

 • Baleseti Garancia Szolgáltatás fogalma: a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján és a Termék Baleseti Meghibásodása esetén vállalja a Termék javítási költségeinek megtérítését, ha pedig a Termék javítása nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, a Termék ugyanolyan márkájú és típusú, vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése, Asszisztencia Szolgáltatása keretében, ugyancsak a Szolgáltató feladata. Baleseti Garancia Szolgáltatás igénybevétele esetén, az ÁSzF szerinti esetekben és összegben a Vásárló Önrész megfizetésére köteles.

Mi számít baleseti meghibásodásnak?

A terméket kívülről ért hatás, amire a vásárló nem volt felkészülve, akaratától függetlenül következett be, balesetszerűen.

 • Baleseti Meghibásodás fogalma: a Termék kívülről ható, a Vásárló akaratától független, előre nem látható, balesetszerű esemény következtében fellépő sérülése, törése vagy megsemmisülése. Az ÁSzF alkalmazásában a Vásárló akaratától független külső behatásnak minősül a Vásárló enyhe gondatlanságnak minősülő figyelmetlensége, feledékenysége, illetve ügyetlensége is (például a Termék leejtése).

II. Business Box szolgáltatás-csomagokhoz kötődő kiemelt fogalmak

Az előzőekben bemutatott szolgáltatások úgynevezett szolgáltatáscsomag formájában érhetők el.

A szolgáltatás-csomagokhoz köthető fogalmak, megnevezések a következők:

PREMIUM

Ez a szolgáltatáscsomag tartalmazza a javítási asszisztencia szolgáltatást, valamint a kiterjesztett garanciát.

 • A Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor.
 • A Készülékre vonatkozó kötelező jótállás, vagy a gyártó és/vagy a Termék forgalmazója által ennél hosszabb időre vállalt gyártói garancia Vásárló által megadott lejártát követően jogosult Kiterjesztett Garancia Szolgáltatásra.

EXCLUSIVE

Ez a szolgáltatás tartalmazza az összes szolgáltatást, javítási asszisztencia, kiterjesztett garancia (gyártói garanciát követően), baleseti garancia (megkötéstől kezdve).   

 • A Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék rendeltetésszerű használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor.
 • A Készülékre vonatkozó kötelező jótállás, vagy a gyártó és/vagy a Termék forgalmazója által ennél hosszabb időre vállalt gyártói garancia Vásárló által megadott lejártát követően jogosult Kiterjesztett garancia Szolgáltatásra.
 • A Készülék megvásárlásával egyidejűleg kötött Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve, a Készülék megvásárlását követően (pl. távértékesítés keretében) kötött Szolgáltatási Szerződés esetén pedig a Várakozási Idő leteltét követően, és a Készülék Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra.

BALESETI

Ez a szolgáltatás tartalmazza a javítási asszisztencia szolgáltatást és baleseti garanciát. (kiterjesztett garancia nélküli csomag)

 • A Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve és a Készülék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája, vagy Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Asszisztencia Szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói garancia ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor.
 • A Készülék megvásárlásával egyidejűleg kötött Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve, a Készülék megvásárlását követően (pl.: távértékesítés keretében) kötött Szolgáltatási Szerződés esetén pedig a Várakozási Idő leteltét követően, és a Termék Baleseti Meghibásodása esetén jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra.

III. Egyéb kiemelt fogalmak

Premium-Exclusive különbség

A Premium egy kisebb csomagnak mondható szolgáltatás, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza a baleseti részt, míg az Exclusive csomagban minden szolgáltatás szerepel.

Gyártói garancia esetén

Amíg tart a gyártói garancia, addig a Business Box nem járhat el, a vásárlónak minden esetben a gyártót kell felkeresnie. Ebben a Business Box ügyfélszolgálat kizárólag segítséget nyújthat, például megadhat olyan elérhetőséget, amin felkereshető a gyártó.

IV. Business Box teljes fogalomtár

A kiemelt fogalmak mellett természetesen egyéb, a fogyasztó számára fontos definíciók ismeretére is szükség lehet az alapos tájékozódáshoz. A következőkben a már ismert fogalmak mellett ezeket is bemutatjuk.

Asszisztencia Szolgáltatás: a Szolgáltató kizárólag természetbeni teljesítésből álló segítségnyújtási (asszisztencia) szolgáltatása, melynek keretében a Szolgáltató a Termékben fellépő Működési Hiba esetén megszervezi a Termék szállítását, javítását és szükség esetén cseréjét.

Baleseti Garancia Szolgáltatás: a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján és a Termék Baleseti Meghibásodása esetén vállalja a Termék javítási költségeinek megtérítését, ha pedig a Termék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos, a Termék ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése, Asszisztencia Szolgáltatása keretében, ugyancsak a Szolgáltató feladata. Baleseti Garancia Szolgáltatás igénybevétele esetén az ÁSzF szerinti esetekben és összegben a Vásárló Önrész megfizetésére köteles.

Baleseti Meghibásodás: a Termék kívülről ható, a Vásárló akaratától független, előre nem látható, balesetszerű esemény következtében fellépő sérülése, törése vagy megsemmisülése. Az ÁSzF alkalmazásában, a Vásárló akaratától független külső behatásnak minősül a Vásárló enyhe gondatlansága, figyelmetlensége, feledékenysége, illetve ügyetlensége is (például a Termék leejtése).

Biztosító(k): az(ok) a Magyarország területén biztosítási tevékenység folytatására jogosult biztosító részvénytársaság(ok), amellyel / amelyekkel a Szolgáltató, a Vásárlók, mint biztosítottak javára és a Baleseti Garancia Szolgáltatás, továbbá a Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás keretében felmerülő szállítási-, javítási- és csereköltségek fedezetére csoportos biztosítási szerződés(eke)t kötött.

A Business Box szervizpartnerei a megkötött készülékbiztosítás érvényesítésekor ingyenes elszállítást és visszaszállítást végeznek.

Hordozható Készülék: alatt a hordozható számítógépet, notebookot, táblagépet, okostelefont, kamerát és fényképezőgépet kell érteni.

Készülék: mindazon Magyarország területén megvásárolt elektromos és elektromechanikus készülék, amelyhez kapcsolódóan a Vásárló, a Szolgáltató és a Kereskedő által meghatározott körben, vagy a Portálon keresztül BBOX Vásárlói Gondoskodást vásárolt vagy jogosult vásárolni. Az ÁSzF alkalmazásában Terméknek minősül az Üzleti Célú Használatra megvásárolt Számítástechnikai Berendezés is.

Kiterjesztett Garancia Szolgáltatás: a Biztosító által nyújtott szolgáltatás, melynek keretében a Biztosító a Szolgáltatóval kötött biztosítási szerződés alapján és a Termékben Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hiba esetén, vállalja a Termék javítási költségeit, ha pedig a Termék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos, a Termék ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre való kicserélésének költségeit, melynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése ugyancsak a Szolgáltató feladata.

Magáncélú Használat: alatt a Termék kizárólagos és tényleges háztartási használatát kell érteni, amely a magánéletszféra szükségleteinek kielégítésén túl, esetileg sem szolgálja üzletszerű gazdasági tevékenység célját.

Működési Hiba: a Termék Rendeltetésszerű Használata mellett felmerülő olyan meghibásodás, amely a Termék hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható belső, így különösen konstrukciós vagy összeszerelési hibára visszavezethető meghibásodásából ered, s amely a Termék működésképtelenségét eredményezi, feltéve, hogy az adott Termékre vonatkozó kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia, az abban foglalt jótállási (garanciális) idő leteltére figyelemmel már nem érvényesíthető, és a kötelező, vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garancia egyébként kiterjedt volna a Termék meghibásodására, ha arra a kötelező jótállás (garancia) ideje alatt került volna sor. Nem minősül működési hibának a Termék nem rendeltetésszerű használata mellett felmerülő meghibásodás.

A fogalomtár kiemelt célja a fogyasztói tudatosság hangsúlyozása.

Önrész: a Termék Baleseti Meghibásodása esetén a Baleseti Garancia Szolgáltatás során felmerülő javítás vagy csere költségeinek azon része, amelyet a Termék használója vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója enyhe gondatlansága (figyelmetlensége, feledékenysége, ügyetlensége) okozta hiba (például, kezelési hiba vagy leejtés) miatt nem a Biztosító, hanem a Vásárló köteles viselni.

Rendeltetésszerű Használat: alatt a Termék gyártója által kiadott használati utasításban előírt használatot és üzemeltetést kell érteni.

Számítástechnikai Berendezés: alatt az asztali vagy hordozható számítógépet, notebookot, táblagépet és okostelefont kell érteni.

TeleCenter: a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati központja, mely az ügyfélpanaszok és a szolgáltatási igénybejelentések fogadásán és elintézésén túl Szolgáltatási Szerződések távollévők közötti megkötését is lehetővé teszi.

Türelmi Idő: a Vásárlás Időpontjától a Termék kötelező jótállásának vagy a gyártó által ennél hosszabb időre vállalt garanciájának lejáratát megelőző 60. nap 00.00 óráig terjedő időszak, amelyen belül a Vásárló jogosult a Termékhez kapcsolódóan Szolgáltatási Szerződést kötni, feltéve, hogy a számla vagy egyéb bizonylat a Termék egyedi azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.

Üzleti Célú Használat: alatt a Termék olyan használatát kell érteni, amely kizárólag üzletszerű gazdasági tevékenység célját szolgálja és a Terméket olyan természetes személy használja, aki ehhez rendelkezik a Termék jogi személyiségű vásárlójának felhatalmazásával.

A Business Box kalkulátorának segítségével még tényleges a vásárlás és szerződéskötés előtt tájékozódhat a készülékbiztosítás várható összegéről.

Várakozási Idő: a Termék megvásárlásának napját követően megkötött Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésétől (azaz a 2.6. pontnak megfelelően a Gondoskodási Díj megfizetésétől) számított 60 napos átmeneti időszak, mely időszak alatt bekövetkező Baleseti Meghibásodás esetén, a Vásárló sem a Várakozási Idő alatt, sem azt követően, nem jogosult Baleseti Garancia Szolgáltatásra.

Vásárlás időpontja: a Termék számláján, vagy a Termék megvásárlásával egyidejűleg kiállított egyéb bizonylaton (például nyugta és jótállási jegy) a vásárlás időpontjaként feltüntetett dátum, ide nem értve azt az esetet, ha a Termék beüzemelésére hitelt érdemlő módon (például szerviz számlával, vagy szállítólevéllel igazolhatóan) a vásárlást követően került sor, mely esetben és az ÁSzF alkalmazásában a beüzemelés tényleges és dokumentummal igazolt időpontja minősül a Vásárlás Időpontjának.

Vásárló: a Termékhez kapcsolódóan BBOX Vásárlói Gondoskodási szolgáltatást igénylő, a Szolgáltatóval kötött Szolgáltatási Szerződésben vagy az arról kiállított Tanúsítványban Vásárlóként megjelölt és a Termék megvásárlásával együtt kötött Szolgáltatási Szerződés esetén a Termék számláján is feltüntetett természetes vagy jogi személy.