A digitális oktatás jövője

/ május 29, 2020/ Inspiráló, Okoseszközök

A pandémia egyik legnagyobb tanulsága, hogy a rendelkezésünkre álló digitális technológiát mindeddig nem használtuk ki teljes kapacitásán. Hogy kényelemből, vagy a régi szokásokhoz való ragaszkodásból-e, az valójában mellékes. A tény, hogy alig két hét leforgása alatt nemcsak a munkahelyek, de az iskolák is átálltak a digitális metódusra, ami a hagyományos oktatás felülbírálását vonja maga után. Mindenképpen át kell tehát gondolnunk azt, hogy teljes mértékben vissza kell-e térnünk a járvány után a régi rendszerhez, vagy a tapasztaltak alapján kiépíthetünk egy hibrid rendszert, amely legalább részben digitális.

A pandémia lecsengésével adódik a kérdés, hogy vajon átalakul-e az oktatás, megőrizve a járvány során integrált digitális metódusokat.

Digitális oktatástechnológia a koronavírus árnyékában

Már a pandémia előtt is nagy volt az érdeklődés és a hajlandóság a digitális átállásra az oktatási intézményekben.

Mégis, annak ellenére, hogy a globális edukációtechnológiai beruházások:

 • beleértve a nyelvi alkalmazásokat,
 • virtuális oktatási platformokat,
 • videókonferencia eszközöket,
 • online/letölthető oktatószoftvereket

jelenleg kis híján húszmilliárd dolláros üzletet jelentenek, nem volt olyan kényszerítő körülmény, ami felgyorsítaná a folyamatokat. Valahol belekényelmesedtünk abba, hogy a malmok a maguk tempójában őrölnek, amit illik/szokás kivárni.

Messze nem a legtöbb otthonban van alkalmas információ-technológiai infrastruktúra a digitális oktatásban való részvétel biztosításához, ugyanakkor még mindig ez a legelérhetőbb útja annak, hogy az osztálytermekből kiszorult, több mint 1,2 milliárd gyermek számára biztosítsuk a tanuláshoz való jogot. A digitális eszközök a frontvonalba kerültek, ami megteremtette a hosszú távú vásárlói gondoskodás kontextusát azok számára is, akik eddig távolságtartással kezelték a jótállás kérdését. Hiszen, Murphy sosem alszik, mikor máskor érné egy véletlen baleset a tabletet, laptopot, mobiltelefont, ha nem akkor, amikor a lehető legnagyobb szükség van ép és hozzáférhető digitális eszközökre.

Digitális tanulás otthon

A közoktatás drasztikus lépéseket kényszerült tenni annak érdekében, hogy az otthon maradt gyerekek ne csak hozzáférjenek a tananyagokhoz, de egy kétoldali kommunikációra alkalmas közegben legyenek képesek érdemben is részt venni az oktatásban. Értelemszerűen adódik a kérdés, megérte-e a befektetett idő, pénz és energia a családoknak, kormányoknak?

Az otthon online tanuló gyerekek számára biztosítani kell a digitális eszközökhöz való hozzáférést.

Az oktatás érdekében létrehozott digitális platformokon végzett kutatások azt mutatják, hogy:

 • az online tanulás kevesebb időt igényel a hagyományosnál,
 • jobban támogatja az információk átvételét és megőrzését,
 • a gyerekek annak ellenére, hogy hiányolják a társaikat, pozitívan fogadják magát az online oktatást,
 • az otthon maradt nebulók hatékonyabban sajátítják el a tananyagot, és időben leadják a kidolgozott témákat,
 • és nem utolsó sorban kiemelkedő a fegyelmezéssel töltött idő csökkenése.

Valóban hatékonyabb az online tanulás?

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tanulók átlagosan 25–60% -kal több anyagot vesznek át online tanulás közben, ez a hagyományos, osztálytermi oktatásban csak 8–10%.

A digitális, otthoni tanulás eredményeit felhasználva egy hibrid oktatási rendszert alakíthatunk ki az osztálytermekben is, a tanítás legalább részben az online térben zajlik.

Ennek oka több összetevőből áll:

 • az otthon, digitális formában, egyedül tanuló gyerekek a saját tempójukban haladhatnak a tananyaggal,
 • függetlenül az osztálytársaiktól és a pedagógustól,
 • nincs lehetőségük a verbális/nonverbális interakciókra, magyarul: nem dumálnak bele az órába, így a fegyelmezésre sincs szükség,
 • szükség/igény szerint visszatérhetnek a tananyag bármelyik eleméhez, amit annyiszor ismételnek át, ahányszor akarnak,
 • ez a metódus ahelyett, hogy lassítaná a tananyag elsajátítását, épp ellenkezőleg, felgyorsítja azt,
 • a gyerekek át is ugorhatnak részeket, amiket aktuálisan nem értenek, vagy úgy érzik, hogy túl sok időbe kerülne az értelmezésük, és ezekhez a részekhez később visszatérnek,
 • megtanulnak struktúrában gondolkodni, feltérképezik a saját igényeiket és kialakítják saját tanulási szokásaikat.

A lényeg, hogy individuális metódusban zajlik a tanulás, ami pszichésen és mentálisan is tehermentesíti a gyerekeket, ezért a tanulásról lekerül az a bélyeg, amit évszázadok óta magán hordoz.

Már nem muszáj, nem külső kényszer, hanem egy belső értékrendszer alapján kialakított rendszerré válik, amit a gyermek saját maga alakít.

Az online tanulás előfeltétele a teljes internet infrastruktúra elérhetősége és minősége, beleértve a tárgyi eszközöket és a sávszélességet is.

Nincs iskolatáska!

Sok szülő üdvözli az online tanulást annak ellenére, hogy plusz terhet ró rájuk a gyerek, gyerekek digitális tanulásának koordinálása, az eszközök biztosítása. Hiszen, az egyik legfontosabb pozitívuma az önálló, otthoni, digitális tanulásnak az, hogy nem kell óriási táskákat cipelni a gyerekeknek akár egy másik városba. (Lásd például a vidékről ingázó tanulók helyzetét.)

Az otthon tanuló gyerekek immár szívesebben mozdulnak ki a kertbe, vagy a játszótérre, mint azelőtt. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindeddig a digitális tér egyfajta menekülési útvonalat jelentett a számukra, most azonban, hogy részben munkaterületté vált, a szabadidő eltöltésének és a közösségek újraépítésének, megerősítésének újból a személyes, nem virtuális kapcsolatok lettek a sarokkövei.